Είναι κάτι το μη αναστρέψιμο, συμβαίνει σε κάθε άτομο και επηρεάζει όλο τον οργανισμό. Χαρακτηριστικότερη όψη της, οι ρυτίδες. Αυτές...